№10 Тендер қорытындысы туралы хабарландыру

 

 «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 050059, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17/1, 8-т.е.ж. мекенжайы бойынша 2016 жылғы “9” желтоқсанда АТ-инфрақұрылымына мониторинг жүргізу бойынша лицензияланған бағдарламалық қамтамасыздықты жеткізу, оны инсталляциялау, күйге келтіру бойынша қызмет көрсетуді сатып алу үшін өткізілген №10 ашықтендер қорытындысын жариялайды:

 

АТ-инфрақұрылымына мониторинг жүргізу бойынша лицензияланған бағдарламалық қамтамасыздықты жеткізу, оны инсталляциялау, күйге келтіру және Тапсырыс берушінің мамандарын оқыту бойынша қызмет кешенін көрсетіп, ҚҚС есепке алғанда 32 454 522,00 (отыз екі миллион төртжүз елу төрт мың бесжүз жиырма екі) теңге көлемінде баға ұсынысын жасаған, Алматы қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 75 үй, 11 кеңседе орналасқан «Drakar» Сауда компаниясы» ЖШС жеңімпаз деп танылды.

 

 
Жарияланым күні: 10.01.2017 
Біз Қазақстандамыз